Nationale verkeersonveiligheidsenquête 2017

Sinds 2012 bevraagt Vias institute elk jaar een representatieve steekproef van Belgische respondenten over hun onveiligheidsgevoel. Elk jaar zorgen we voor een nieuwe insteek met nieuwe vragen. Zo zijn er dit jaar aan de respondenten een uitgebreidere set vragen voorgelegd over het verplaatsingsgedrag van de Belg. Deze verbreding van de vragenlijst sluit perfect aan bij de vernieuwde missie die we als Vias institute hebben om niet enkel de verkeersveiligheid maar ook de mobiliteit te verbeteren.

Nog een extraatje van dit jaar is een analyse van de geografische spreiding van de resultaten. Door de steekproef sterk uit te breiden naar 6.200 respondenten, bijna 3 keer zoveel als vorig jaar, kunnen we dit jaar betrouwbare resultaten op het niveau van elke provincie rapporteren. Met deze verkeersONveiligheidsenquête houden we zo de vinger aan de pols over wat onze landgenoten als problemen in ons verkeer ervaren.

Karin Genoe, Afgevaardigd Bestuurder Vias institute