Sinds 2012 monitoren we het draagvlak voor verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen. Meer dan de helft van alle respondenten is voorstander van het merendeel van de voorgelegde maatregelen. Voor de volgende maatregelen is er momenteel geen meerderheid:Sinds 2012 monitoren we het draagvlak voor verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen. Meer dan de helft van alle respondenten is voorstander van het merendeel van de voorgelegde maatregelen. Voor de volgende maatregelen is er momenteel geen meerderheid:

  • Een veralgemeende zone 30 in het centrum van grote steden
  • Fietsers door rood laten rijden waar borden dit toelaten
  • Verplichten van winterbanden
  • Rijbewijs met punten
  • Totaalverbod op bellen achter het stuur

Ook het draagvlak voor bepaalde maatregelen varieert sterk van de ene provincie tot de andere. We beperkten ons hier tot de twee meest frappante verschillen.

Het draagvlak voor een rijbewijs met punten blijkt ongeveer met de taalgrens samen te lopen, met een kleiner draagvlak in Wallonië dan in Vlaanderen.

De verplichting van winterbanden heeft meer meeval in provincies die in de winter het ergst te lijden hebben onder barre weersomstandigheden.