De filedruk in ons land is enorm. Er moet dus ingezet worden op het overtuigen van mensen om voor andere vervoersmiddelen dan de wagen te kiezen. Vias institute heeft voor het eerst in deze enquête ook gepeild naar het draagvlak van enkele mobiliteitsmaatregelen.

Meer dan 80% van de Belgen wil meer investeringen in een betere weginfrastructuur voor fietsers. Daarnaast zijn de meningen fel verdeeld over de slimme kilometerheffing, ongeveer 40% van de Belgen is voorstander van de invoering, ongeveer evenveel mensen zijn tegen. Daarnaast zijn de regionale verschillen groot. In Vlaanderen is 43% voorstander en 33% tegen, in Wallonië is 29% voorstander en bijna de helft (49%) tegen een slimme kilometerheffing waarbij de bestaande wegentaks vervangen wordt door een bedrag dat je moet betalen in functie van onder andere het tijdstip, het aantal afgelegde kilometers of de route die je volgt.