We hebben grote regionale verschillen vastgesteld in verband met het gebruik van drugs achter het stuur. Zo geeft 17% van de Waalse en 20 % van de Brusselse jongeren tussen 18 en 34 jaar toe dat ze in de afgelopen maand onder invloed van drugs hebben gereden. In Vlaanderen is dat ‘slechts’ 7%.

Daarnaast rijden mannen in het algemeen beduidend meer onder invloed van drugs dan vrouwen. Het probleem stelt zich duidelijk meer bij jongeren (tussen 18 en 34 jaar) dan bij de oudere bestuurders.