17% van de Belgische autobestuurders is het voorbije jaar gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol. In vergelijking met 3 jaar geleden is de objectieve pakkans gelijk gebleven.

Er zijn wel regionale verschillen. Zo is 13% van de Walen in het afgelopen jaar gecontroleerd, ten opzichte van 18% van de Vlamingen en 19% van de Brusselaars.