Nationale verkeersonveiligheidsenquête 2019

De Nationale VerkeersONveiligheidsenquête peilt al voor de zevende keer naar het onveiligheidsgevoel van de Belg in het verkeer. In de bevraging gaat zoals steeds aandacht naar verschillende risicogedragingen zoals overdreven snelheid, vermoeid rijden, afleiding en rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

De enquête focust niet alleen op verkeersveiligheid, maar geeft ook enkele inzichten in de mobiliteit van de Belg, onder andere over de populariteit van het openbaar vervoer en het gebruik van voortbewegingstoestellen. Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst de Belg zijn mening gevraagd over enkele mogelijke beleidsmaatregelen rond mobiliteit. Dit jaar werd in de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête een representatieve steekproef van 6.055 respondenten bevraagd.