De Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van Vias institute is een bevraging die al voor de zevende keer naar het onveiligheidsgevoel van de Belg in het verkeer peilt. Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst de Belg zijn mening gevraagd over enkele mogelijke beleidsmaatregelen rond mobiliteit. Dit jaar werd in de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête een representatieve steekproef van 6.055 respondenten bevraagd. 

Download de folder