In de periode 2012-2016 daalde het aantal verkeersdoden in België van 770 naar 637. Het aantal letselongevallen daalde van 44.234 tot 40.096. Logischerwijs is te verwachten dat het subjectieve onveiligheidsgevoel de objectieve verbeterde verkeersveiligheid volgt. Dat blijkt echter niet uit de resultaten van deze enquête.

Voor alle vervoersmodi blijkt het onveiligheidsgevoel te stagneren. Tweewielers blijken zich bijzonder onveilig te voelen op de Belgische wegen, wat deels een weerspiegeling is van het relatieve risico van deze groep kwetsbare weggebruikers. Uit berekeningen van Vias institute blijkt immers dat per afgelegde kilometer brom- en motorfietsers een 57 keer hoger risico hebben om ernstig gewond te geraken dan een gemiddelde autobestuurder. Ook fietsers hebben een risico dat 23 keer hoger ligt. Uit een analyse per provincie blijkt dat tweewielers zich onveiliger voelen in vrijwel alle Waalse provincies ten opzichte van de Vlaamse provincies.

De resultaten over het verplaatsingsgedrag van de Belgen maken duidelijk dat de Belg in de eerste plaats rekent op de auto voor zijn verplaatsingen. Het procentueel aandeel van andere vervoermiddelen blijft anno 2017 nog steeds erg beperkt, met uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar er een betere balans is tussen de verschillende vervoermiddelen.
Het gebruik van de fiets en ook de elektrische fiets neemt een steeds belangrijkere plaats in, vooral in de Vlaamse provincies. Onveilig rijgedrag wordt meer gerapporteerd in de Waalse provincies. Hierbij stellen we duidelijke verschillen vast in de frequentie waarmee men toegeeft te snel of onder invloed van alcohol te rijden.

De Belg is geen voorstander van het veralgemenen van een zone 30 in het centrum van grote steden of het toelaten van fietsers om door rood te rijden waar borden dit toelaten.

Algemeen bekeken maken deze resultaten nogmaals duidelijk dat verkeersonveiligheid ook subjectief een belangrijk maatschappelijk veiligheidsprobleem blijft. De Belg vraagt terecht om meer inspanningen om de verkeersveiligheid te garanderen. Er is een groot draagvlak voor meer snelheids- en alcoholcontroles. Ook het verplicht alcoholslot voor recidivisten dat in de loop van 2018 officieel een wet wordt, kent een groot draagvlak. Het moet er toe leiden dat onze wegen veiliger worden voor iedereen.