In de enquête van dit jaar peilden we naar het aantal kilometer dat de respondenten met elk van een reeks vervoermiddelen heeft afgelegd in de afgelopen week. De figuur hieronder geeft het gemiddeld aantal kilometer per week voor een aantal verplaatsingsmodi. Ongeveer 20% van de bevolking rijdt nooit met de wagen. De nul kilometer afgelegde kilometers met de wagen van hen zijn meegeteld bij de berekening van het algemeen gemiddelde. Door het gemiddelde op deze manier te berekenen kunnen we een volledig beeld schetsen van het belang van alle vervoermiddelen voor het verplaatsingsgedrag van de Belg. In totaal leggen alle Belgen samen per week gemiddeld 149 kilometer af als autobestuurder, 35 als passagier van een auto, 22 met de trein, 10 met de fiets, 8 met een bestelwagen, 8 als voetganger, 5 met de bus, 4 met een elektrische fiets en 4 met de motorfiets (zware en lichte motoren samen). Samen met de 5 kilometer die met andere vervoermiddelen afgelegd werden (vrachtwagen, tram, metro,...) komt dit uit op een algemeen gemiddelde van 250 kilometer per week.

Ook hier zijn er weer verschillen tussen de provincies. In Brussel legt men veruit het minste aantal kilometer af (150). De provincies waarin het meeste kilometers afgelegd worden zijn Luxemburg en Namen. Welk aandeel elke vervoersmiddel heeft in het totaal afgelegde kilometer, verschilt van provincie tot provincie, met bijvoorbeeld een groter aandeel kilometers afgelegd per fiets en elektrische fiets in de Vlaamse provincies.